web analytics
Eplenyheter-logo m/fokus – REN

Hvor godt går det egentlig for Apple?

Dollar Apples

KOMMENTAR: Nedgang i omsetningen på grunn av «vanskelige makroøkonomiske tider» og «valuta-motvind». Men rekordhøy installert global base på over to milliarder aktive Apple-enheter.